BẢNG GIÁ TÊN MIỀN TOPHOST
Tên miền Việt Nam
Phí đăng ký
(1)
Phí duy trì
(2)
Phí dịch vụ năm đầu
(3)
Phí duy trì năm sau
(4)
Tổng phí năm đầu
(1 + 2 + 3) + (3 * 10%)
Tổng phí năm sau
(2 + 4) + (4 * 10%)
.vn
200,000 ₫
350,000 ₫
200,000 ₫
100,000 ₫
770,000 ₫
460,000 ₫
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
200,000 ₫
250,000 ₫
200,000 ₫
100,000 ₫
670,000 ₫
360,000 ₫
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .info.vn |
và Tên miền địa giới hành chính .vn
120,000 ₫
150,000 ₫
200,000 ₫
100,000 ₫
490,000 ₫
260,000 ₫
.name.vn
30,000 ₫
30,000 ₫
20,000 ₫
20,000 ₫
82,000 ₫
52,000 ₫
.vn có 1 ký tự
200,000 ₫
40,000,000 ₫
200,000 ₫
100,000 ₫
40,420,000 ₫
40,110,000 ₫
.vn có 2 ký tự
200,000 ₫
10,000,000 ₫
200,000 ₫
100,000 ₫
10,420,000 ₫
10,110,000 ₫
Tên miền Tiếng Việt
Miễn phí
20,000 ₫
20,000 ₫
20,000 ₫
42,000 ₫
42,000 ₫
* Liên hệ ngay với ATPWEB nếu bạn đang có nhu cầu đăng ký đuôi tên miền khác.